Etusivu

Visio

Ooppera Rakkauden mysteeri

KUUNTELE: Sielun säveliä & lauluja

Yhdessä Jumalan kanssa

*** Valorukouspyynnöt ***

TAPAHTUMAKALENTERI

Valaistumisen avain

Tule tietoiseksi valokehostasi -kurssi

Ohjatut Meditaatiot

Kaiken A & O

Uutiset

Viestit

Linkit

Askelmat Uuteen Elämään -cd

Uuden elämän luominen-kurssi

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIO IHMISKUNNALLE

Kaikkialla Ihmiset toimivat korkeamman itsensä inspiroimina, tehden oikeita päätöksiä toteuttaen ne täydellisesti sekä tarkoituksenmukaisesti.

Ihmiset ovat mieleltään puhtaita, tunteissaan tasapainoisia sekä henkisesti valveutuneita.

Jokainen on yhteydessä luovuuteensa, voimaansa, rohkeuteensa ja viisauteensa.

Yhteistyö, tiimityöskentely ja jakaminen toimivat ennenkuulumattomalla tasolla.

Ihmiskunta kokee rakkauden, uusien ideoiden ja sieluyhteyksien vuodatusta.

Maailma on täynnä toivoa, optimismia ja positiivisia tulevaisuuden visioita.

Ihmiset tuntevat, että universumi on ystävällinen ja työskentelee aina heitä varten.

Ihmiset uskovat runsauteen ja kykenevät luomaan sitä elämäänsä.

Ihmiset tukevat apua tarvitsevia ja ovat avokätisiä avunannossaan ja jakamisessaan.

Kritiikki on korvattu ymmärryksellä, rakkaudella ja yhteistyöllä.

Jokainen valotyöntekijä tulee valon, toivon, inspiraation, rohkeuden säteileväksi keskukseksi.

Kaikki Ihmiset tulevat tietoisiksi valokehoistaan.

Ihmiskunta on liittynyt Jumalalliseen tahtoon.

Ihmiskunnalla on valaistuneita johtajia kaikissa johtavissa asemissa.

Rajat ihmisten, valtioiden ja rotujen väliltä puretaan.

Ihmiset tiedostavat olevansa yhtä sekä toistensa että kasvi-, eläin- ja mineraalikuntien kanssa.

Eristyneisyys kääntyy yhteisöllisyyteen, yksinäisyys toveruuteen, ja erillisyys yhtenäisyyteen.

Kaikki ihmiset ovat vapaita seuraamaan ja elämään heidän kaikkein korkeinta päämääräänsä.

Ihmiskunta tulee tietoiseksi heidän korkeimmasta tarkoituksestaan.

Jokainen laajentaa tietoisuuttaan, herää todelliseen näkemykseensä, kehittää elämänmuotoaan, niin että voivat toteuttaa sielunsa todellista tehtävää.

Ihmisten olemus muuttuu sielun rakkauden, valon ja tahdon välittäjäksi.

Kaikki ihmiset kunnioittavat ja elävät harmoniassa maan ja siinä olevan elämän kanssa.

Ihmiskunnan suunnitelma kehittyy kaikessa kauneudessaan ja täydellisyydessään.