Etusivu

Visio

Tule tietoiseksi

Meditaatio

Kaiken A & O

Uutiset

Viestit

Linkit

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Valaistumisen vuosittainen maailmankongressi 11.-16.8.2007,matkakuvia Tusconista Arizonasta

TOIMINNAN AIKA

Kirjoittanut Patricia Diane Cota-Robles (1spirit.com/eraofpeace/index.html)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Osa 1

Isä/Äiti Jumalamme on antanut mahtikäskyn, että vuonna 2007 tuhon syklit tulevat loppuunsa! Tänä vuonna taivaan ja maan uusi toimintamalli synnytetään ihmiskunnan mieliin ja sydämiin. Nämä täydellisyyden mallit kylvetään sitten maapallon kristalliseen verkkojärjestelmään, ympäri maailmaa olevien valotyöntekijöiden viidennen ulottuvuuden solaaristen valokehojen välityksellä. Teidän MINÄ OLEN -olemuksenne on vetänyt tämän informaation tietoisuutenne piiriin, koska te olette valmistautuneet elämien ajan auttamaan tässä maapallon ylösnousemisprosessin elintärkeässä osassa.

Teidän osanne tässä Jumalan suunnitelmassa on ainutlaatuinen. Ei ole toista sielua, joka olisi valmistautunut aivan samalla tavalla aikaansaamaan sen, mihin te olette tarjoutuneet vapaaehtoiseksi tänä vuonna. Teillä on kaikki se viisaus, taito, tieto, vahvuus, rohkeus ja kyky, mitä tarvitsette täyttämään onnistuneesti osanne tässä Jumalan suunnitelmassa. Valojoukot kaikkialta Äärettömyydestä seisovat valmiina odottamassa tilaisuutta auttaa teitä toiveissanne.

Ainoastaan teidän mahtava MINÄ OLEN -olemuksenne voi paljastaa teille täysin tämän lupaavan hetken merkityksen maapallon evoluutiossa. Etsiessänne taivasten valtakuntaa sisältänne, kaikki paljastetaan teille. Lukekaa nämä sanat ja tuntekaa niiden resonoivan sydämenne syvimmissä sopukoissa. Sallikaa sisäisen tiedon tästä totuudesta herättää sisällänne muiston tarkoituksestanne ja täällä olemisenne syystä.

Ihmisten pelolle perustavien egojen hallinnan ja kontrollin päivät ovat menneet. Niiden ihmeiden kautta, joita on tapahtunut kuluneiden 20 vuoden aikana, energian kriittinen massa, jokaisen maan päällä olevan sielun värähtely ja tietoisuus ovat saavuttaneet viidennen ulottuvuuden kynnyksen.

MINÄ OLEN -olemuksellamme on nyt suora pääsy fyysiseen, eteeriseen, mentaaliseen ja tunnepuolen maalliseen kehoomme. Jokaisen ihmisen MINÄ OLEN -olemus seisoo valmiina odottamassa tilaisuutta, jolloin se voi ottaa täysin hallintaansa ajatuksemme, sanamme, tekomme ja tunteemme. Tuo tilaisuus on määrä antaa jokaisen ihmisen MINÄ OLEN -olemukselle tänä vuonna, Jumalan suunnitelman seuraavan vaiheen toteuttamisen kautta.

Tätä hetkeä varten me kaikki olemme valmistautuneet, sen jälkeen kun lankesimme Armosta aioneita sitten. Taivaissa riemuitaan ja Taivaan komppaniasta virtaava ilo on rajatonta. Nyt jokaisen meidän vastuuna on kuunnella jumaluutta sydämemme ytimessä ymmärtääksemme sen, miten voimme parhaiten täyttää henkilökohtaisen osamme tässä Jumalan suunnitelman kriittisessä vaiheessa.

Pitkään odotettu hetki on saapunut. Se aika on koittanut, joista muinaiset profeetat ovat pitkään kertoneet, jolloin ihmiskunta saa voittonsa Valossa. Meidän tarvitsee vain kohottaa tietoisuuttamme ja astua oven läpi ikuiseen vapauteen. Tämä on valaistumisen ja viisauden aika ja aika jolloin ihmiskunnan itseaiheuttama ja luoma erillisyys Jumalasta parantuu pysyvästi ja totuus omasta jumaluudestamme paljastuu.

Heräämistä tapahtuu nyt jokaisessa meissä, ja jokainen elämänvirta kokee muutoksen. Muodonmuutos tapahtuu hienovaraisesti ja syvällisesti atomi- ja solutasolla. Tämä Jumalan voima tunkeutuu maan päällä kehittyvän, kallisarvoisen elämänenergian jokaiseen elektroniin. Tämä muodonmuutosprosessi on ollut lepotilaisena siemenenä tietoisuudessamme ja Jumalan valon valtava tulva aktivoi sen nyt. Tuo muodonmuutoksen siemen kasvaa ja laajenee, täyttäen koko olemuksemme valolla ja nostaen meidät koskettamaan valaistun totuuden viidettä ulottuvuutta. Tämä mahdollistaa nyt MINÄ OLEN -olemuksemme todellisuuden ilmentämisen muodon maailmaan.

Kun tämä tiedostamisen siemen kasvaa tietoisuudessamme, se alkaa loimuta kuin aurinko loistaen valonsäteitään, jotka yhdistävät jokaisen valonkantajan toisiinsa tällä planeetalla. Tämä valotoiminta luo vahvan voimakentän maapallon ympärille, valon viidennen ulottuvuuden kristalliverkkojärjestelmän. Tämän valoverkon kollektiivinen säteily on tämän planeetan vahvin voima. Se luo valosillan, joka ylittää kuilun maan alimmista värähtelyistä rajattoman fyysisen täydellisyyden viidenteen ulottuvuuteen. Tämä on silta vapauteen, mitä pitkin tämä maapallo ja sen kaikki elämä ylösnousevat evoluution seuraavaan spiraaliin.

Isä/Äiti Jumalan tasapainoinen valo on palannut maan päälle ja pysyvä kultainen aika on alkanut. Jumalan voima, joka nyt sykkii koko elämän läpi, työskentelee taukoamatta meissä jokaisessa aktivoidakseen sisällämme tiedon ja muiston kaiken elämän ykseydestä. Meidän voimamme lepää tässä suuremmassa tietämisessä sekä sydämemme ja mielemme yhdistämisessä niiden miljardien elämänvirtojen kanssa, jotka liittyvät seuraamme paluumatkalle Jumalan sydämeen.

Paljon ihmiskunnan kokemasta kaaoksesta johtuu siitä, että havaitsemme itsemme Jumalasta erilliseksi älykkyydeksi. Jotkut meistä ovat menneet jopa niin pitkälle, että uskovat meidän olevan vain fyysinen kehomme. Me olemme tulleet tähän johtopäätökseen, koska me katsomme ulkoista maailmaa ja päättelemme näkemämme olevan todellista. Totuus on, että me olemme moniulotteisia olentoja ja fyysinen taso on vain yksi ulottuvuus, jossa asumme. Aineelliset aistimme - näkö, kosketus, kuulo, haju ja maku - ovat rajoittuneita ja tarkastelevat vain fyysistä tasoa. Itse asiassa, kiinteä fyysinen taso, jota luulemme niin todelliseksi, on vähiten todellinen kaikista ulottuvuuksista, ja se heijastaa aivan viimeisenä ne muutokset, joita tapahtuu Syyn ulottuvuuksissa.

Joskus fyysistä tasoa kutsutaan myös ”harhakuvien maailmaksi”, koska se on niin vääristynyt. Tiheämpi harhan verho oli tulosta sitä, että lankesimme Armosta. Mitä vääristyneempi havaintomme oli, sitä enemmän me takerruimme kiinni aineelliseen tasoon saadaksemme turvallisuuden tunteen.

Ennen kuviteltua eroamme Jumalasta, me olimme hyvin tietoisia puoleensa vetämisen laista, ja tiesimme, että me olimme fyysisen ulottuvuuden kanssaluojia. Me tiesimme, että ajatuksemme, sanamme, tekomme ja tunteemme heijastuivat jatkuvasti fyysiseen aineeseen ja näin ilmentyivät fyysiseen muotoon. Me käsitimme, että puoleensa vetämisen laki on luova voima, joka virtaa lävitsemme jatkuvasti kaiken elämän universaalista lähteestä.

Vaikka me kadotimmekin tietoisuuden tästä laista, se ei mitenkään muuttanut todellisuutta tämän lain olemassaolosta. Puoleensa vetämisen lain kautta elämänlahjamme virtaa lävitsemme ja poimii tiettyjä värähtelyjä tietoisuudestamme. Tietoisuutemme on kaikkien uskomustemme, ajatustemme, sanojemme, tekojemme ja tunteidemme kerääntymä.

Kun puoleensa vetämisen lain luova voima kulkee lävitsemme ja poimii tietoisuutemme värähtelyjä, kaikkien siellä värähtelevien energioiden yhdistelmä heijastuu fyysiseen aineeseen. Näin kaikki elämässämme nyt ilmentyvä - on se sitten taloudellinen tilanteemme, terveytemme, ihmissuhteemme, uramme, onnellisuutemme, menestyksemme tai mielenrauhamme - on tulosta uskomuksistamme, ajatuksistamme, sanoistamme, teoistamme ja tunteistamme.

Niin kauan kun ihmiskunta pitää tietoisuudessaan harhakuvaa siitä, että me olemme erillään Jumalasta, me koemme vääristyneitä aineellisia olosuhteita. Vasta oivallettuamme ykseyden Jumalan kanssa, me nousemme ylös harhakuvien maailmasta ja heijastamme fyysiselle tasolle täydellisyyden mallia jumalaisesta kausaalikehostamme ja näin ilmennämme taivaan maan päälle.

Lankeamisestaan lähtien ihmiskunta on antanut voimaa fyysiselle aineelle. Me olemme antaneet fyysiselle kehollemme voiman nostaa meidät tai pudottaa alas. Me olemme antaneet kehon voiman viedä voimavarojamme sairauden, köyhyyden, onnettomuuden, ikääntymisen jne. avulla Me olemme antaneet fyysisen aineen vääristyneen ilmentymän tulla todellisuudeksemme, vaikka se totuudessa on uskomustemme, ajatustemme, sanojemme, tekojemme ja tunteidemme luomaa harhaa.

Meidän on aika oivaltaa, etteivät kehomme ja fyysinen aine ole erillään Jumalasta olevia älykkäitä elämänmuotoja, vaan ne ovat atomienergiamassa, jota tietoisuutemme hallitsee. AINE EI KOSKAAN HALLITSE TIETOISUUTTA. Kehomme ja fyysinen ympäristömme on pelkästään heijastusta tietoisuudestamme. Sen vuoksi ainetta ei voida muuttaa pelkällä ihmisen tahdonvoimalla yhtään sen enempää, kuin peilikuvaakaan voidaan muuttaa ilman, että muutamme heijastuksen aiheuttamaa kohdetta.

Tämänhetkinen maailmamme heijastaa tietoisuuttamme. Me olemme virheellisesti yrittäneet muuttaa ulkoisen maailman tilanteita sen sijaan, että muutamme oman tietoisuutemme, joka aiheuttaa nuo ulkoisen maailman tilanteet. Se on turhaa ponnistelua ja se voidaan korjata ainoastaan kohottamalla tietoisuuttamme ja muistamalla, että me olemme yhtä Jumalan kanssa.

Silloin kun me todellakin hyväksymme oman MINÄ OLEN -olemuksemme ITSEKSEMME, emmekä pidä sitä jonain erillisenä ”itsenä”, ympäristömme ja maailmamme heijastaa täysin uutta kuvaa. Sairauden asemesta me heijastamme terveyttä. Köyhyyden tilalla meillä on yltäkylläisyyttä. Sodan asemesta me elämme rauhassa.

Monilla tämä prosessi menee yli ulkoisen mielen ymmärryksen, mutta MINÄ OLEN -olemus alkaa paljastaa sitä sisäisenä tietämisenä. Kun me päästämme irti harhakuvasta, että olemme erillään Jumalasta ja tulemme taas yhdeksi MINÄ OLEN -olemuksemme kanssa, voimamme vedetään pois aineesta. Aine nähdään silloin atomimassana, joka odottaa omaksuvansa tietoisuutemme ja heijastaakseen Jumalan täydellisyyttä. Silloin kun me tunnistamme MINÄ OLEN -olemuksen kehomme ja ympäristömme hallitsijaksi, me koemme rajatonta vapautta. Jumalan valo muuntaa silloin kaikki vääristyneet uskomukset ja sen erillisyyden, joka sitoo meidät negatiivisuuteen.

Meidän on aika alkaa muuttaa tietoisuuttamme tunnistamalla ja HYVÄKSYMÄLLÄ todellinen Jumaltodellisuutemme. Meidän on nyt käännyttävä sisäänpäin ja luotava uudelleen rakastava suhde MINÄ OLEN -olemukseemme, siihen osaan itsestämme, joka on luotu Jumalan kuvaksi. Silloin kun alamme tunnistaa Jumaltodellisuutemme, me kurkistamme todellisiin mahdollisuuksiimme. Silloin me oivallamme, että Jumalan tahto on meidän jokaisen sisällä NYT. Se on kaiken tietävä, kaikesta välittävä, kaikkea rakastava ja kaiken voiva.

Vuonna 2007 meille annetaan ennenkuulumaton tilaisuus, jotta MINÄ OLEN -olemuksemme ja viidennen ulottuvuuden solaarinen valokehomme voivat yhdistyä fyysiseen, eteeriseen, mentaaliseen ja tunnekehoomme. Tämä taianomainen muutos voi tapahtua nyt solujen atomi- ja hiukkastasolla. Kun tämä on saatu tehtyä, meistä tulee portaaleita, joiden kautta kokonainen MINÄ OLEN -olemuksemme toimii siunatakseen kaikkea elämää. Kun MINÄ OLEN -olemuksemme valo virtaa maan fyysiselle tasolle, ihmiskunnan luomien riitasointujen varjot muunnetaan ja taivaasta maan päällä tulee ilmentynyt todellisuus.

Tänä vuonna taivaan ja maan yhdistyneiden ponnistusten tuloksena, muutos tulee ilmentymään konkreettisesti joka paikassa. Valo-olennot ovat ennakoineet, että vuosi 2007 on kriittistä aikaa, jolloin Jumalan muuntavan valon voima kasvaa suuresti. Tämä antaa korkeammille valtakunnille merkin aloittaa energian heijastaminen, mikä kiihdyttää ihmiskunnan henkistä kasvua. Ruumiillistuneita valotyöntekijöitä kutsutaan auttamaan tässä pyhässä hankkeessa. OLKAA HILJAA JA TIETÄKÄÄ.

Kun ihmiset kuuntelevat MINÄ OLEN -olemusta sisällään, aina enemmän valotyöntekijöitä tulee tietoiseksi siitä, että vuosi 2007 on huippusiirtymäjakso. Ihmiset aistivat käsillä olevan tilaisuuden, ja he tekevät vapaaehtoisesti yhteistyötä Jumalan suunnitelman kanssa, ankkuroimalla sisään tulevaa valoa ihmiskunnan sydämiin ja mieliin sekä maapallon fyysiseen aineeseen.

Ympäri maailmaa on runsaasti valotyöntekijöitä, jotka työskentelevät tietoisesti täyttääkseen ainutlaatuisen osansa tässä esiin tulevassa Jumalan suunnitelmassa, ja valotyöntekijäryhmiä, jotka liittyvät yhteen tänä vuonna erilaisissa valotoiminnoissa kokon ihmiskunnan puolesta. Kiitollisuus, joka virtaa kaikkitietävän, kaikkialla olevan ja kaikkivoivan Isä/Äiti Jumalamme sydämestä vastauksena tähän elämän epäitsekkääseen palvelemiseen, on innoittavaa.

Taivaallinen komppania kysyi meiltä, jotka ovat mukana New Age Study of Humanity’s Purpose Inc. - yrityksessä, haluaisimmeko liittää energiamme heihin järjestääksemme maailmanlaajuista valotoimintaa, joka auttaa ihmiskuntaa käsillä olevassa ennennäkemättömässä tilaisuudessa. Me mietimme tätä pyhää luottamusta, ja syvästi kiitollisina ja iloisina olemme omistautuneet tämän taivaallisen pyynnön voittoisaan toteuttamiseen.

 

Sijaintipaikkana on kaunis Loews Ventana Canyon Resort Tucsonin alemmilla kukkuloilla.

Osa 2
Jumalan suunnitelma vuodelle 2007

Siitä hetkestä, kun vuosi 2007 hengitettiin elämän näyttöruudulle, jokaisen miehen, naisen ja lapsen MINÄ OLEN -olemus on täyttänyt heidän maallista kehoaan sillä parantavan valon maksimitaajuudella, minkä kosminen laki sallii. Jumalan väliintulon tarkoituksena on valmistella jokaista maan päällä kehittyvää sielua, jotta hän kykenee kestämään yhdistymisen MINÄ OLEN -olemukseen ja viidennen ulottuvuuden solaariseen valokehoon.

Tämä jumalainen alkemiaprosessi muuttaa ihmiskunnan hiilipohjaisesta, planetaarisesta ihmisolennosta kristallipohjaiseksi, solaariseksi valo-olennoksi. Ihmiset ovat eri valmiustasoilla, ja nämä fyysiset muutokset vaikuttavat heihin monilla eri tavoilla.

On valotyöntekijöitä, jotka ovat valmistautuneet tähän vuosikymmeniä. Toiset ovat äskettäin heränneet ja vasta alkavat oivaltaa käsillä olevan tilaisuuden. On monia muita, jotka ovat henkisesti edelleen syvässä unessa eikä heillä on aavistustakaan siitä, mitä heille on tänä aikana tapahtumassa. Tästä syystä on kiire.

Tämä syvällinen totuus luomakunnan ytimestä raikuu halki eetterin: EI OLE MITÄÄN ERILLISYYTTÄ!

Me olemme kaikki yhtä ja me kaikki olemme tässä yhdessä. Se mikä vaikuttaa elämän yhteen puoleen, vaikuttaa koko elämään. Jumalaiset mahdollisuudet, jotka on annettu yhdelle ihmisolennolle, ovat KAIKKIEN ihmisolentojen saatavilla. Tämä on totta riippumatta siitä, miten tietämätön joku ihminen ehkä onkin näistä mahdollisuuksista.

Valo-olennot Valaistuneen totuuden ulottuvuuksissa painottavat voimakkaasti ihmisten tietoiseen mieleen sitä tosiasiaa, että me elämme uudessa toimintamallissa. Ne muinaiset profetiat, jotka viittasivat siihen, että miljoonia sieluja olisi jätettävä taakse, koska he eivät olisi valmiita siirtymään viidenteen ulottuvuuteen, ovat VANHENTUNEITA. Tämä ikävä tilanne on torjuttu jumalaisen rakkauden epäitsekkäillä toimilla ja lukemattomien valotyöntekijöiden väsymättömillä ponnisteluilla reilun sadan vuoden aikana.

Tiedän, että ulkonaisesti maapallolla näyttää tapahtuvan kamalia asioita, joihin liittyy massoittain ihmisiä, mutta se on vain harhaa. Tosiasiassa tiedotusvälineiden kautta havaitsemamme asiat liittyvät vain murto-osaan tällä planeetalla kehittyvästä kuudesta miljardista sielusta. Valtava enemmistö ympäri maailmaa elävistä ihmisistä on rakastavia ihmisiä, jotka pyrkivät elämään positiivista elämää. Joka päivä miljardit ihmiset maan päällä kääntävät huomionsa Jumalaan ja pyytävät korkeinta parasta rakkailleen ja koko ihmiskunnalle. Nämä rukoukset kuullaan aina ja niiden vastataan.

Ihmiskunnan kollektiivinen tietoisuus on saavuttanut rakkauden ja myötätunnon kriittisen massan tällä planeetalla. Aina kun valtavasti rakkautta ja myötätuntoa virtaa kanssaihmisillemme ja muille maan päällä kehittyville elämänvirroille, Taivaat reagoivat ja Isä/Äiti Jumala takaa kosmista erityskohtelua. Tämä valovirtaus usein päätyy siihen, minkä me havaitsemme ihmeenä. Elokuussa 2002 tapahtui ihme, joka oli suurimpienkin odotusten yläpuolella. Tuo tapahtuma muutti historiamme suuntaa.

Voimakkaan valotoiminnan aikana vuonna 2002, Solaarinen logos, Alfa ja Omega, jotka ovat Isä/Äiti Jumalamme edustajia Keskusauringostamme, vetivät oman sydänliekkinsä jumaluuteen jokaisen sielun maan päällä, joka vastusti tilaisuutta ylösnousta viidenteen ulottuvuuteen muun aurinkokunnan kanssa. Tämä tapahtui sielujen hienojakoisemmissa kehoissa heidän nukkuessaan.

Yksitellen vastahakoiset sielut tulivat Alfan ja Omegan sydänliekkiin. Jotkut reagoivat egonsa uhmasta huolimatta, jotkut tulivat uteliaisuudesta, jotkut reagoivat hämmennyksellä, jotkut pelolla ja jotkut sisäisestä tiedosta, mutta KAIKKI tulivat seisomaan Keskusaurinkomme Solaarisen logoksen eteen.

Yhdeksi kosmiseksi silmänräpäykseksi Alfa ja Omega siirsivät syrjään jokaisen sielun vapaan tahdon lahjan. Tuolla Jumalan armon harvinaisella hetkellä, jokaisen oli pakko kurkistaa elämän peliin ja katsoa ensimmäistä kertaa miljooniin vuosiin omaa jumaluuttaan. Sitten kun aivan viimeinenkin kuhnurisielu oli katsonut omaa jumaluuttaan, Alfa ja Omega toitottivat kosmista ääntä ja palauttivat sielujen vapaan tahdon lahjan.

Alfa ja Omega määräsivät sitten muodon rakentajat, Elohim Orionin ja Angelican, laajentamaan Jumalan rakkauden muuntavaa liekkiä kuhnurisielujen sydänliekissä. Kun jumalainen älykkyys tässä liekissä voimistui, totuus heidän omasta jumaluudestaan aktivoitui vastustelevien sielujen geneettisessä koodissa. Sellaisella selkeydellä, mitä he eivät olleet kokeneet sitten lankeamisen aioneita sitten, kuhnurisieluille näytettiin totuus heidän jumalaisesta perinnöstään Jumalan rakastettuina poikina ja tyttärinä. Heille näytettiin sitten, mitä heidän täytyisi tehdä muuntaakseen kurittomat käytösmallinsa ja lunastaakseen polkunsa Kotiin, Jumalan sydämeen.

Tuon jumalaisen vihkimysvaiheen jälkeen, Alfa ja Omega antoivat jokaiselle kuhnurisielulle vielä viimeisen tilaisuuden päättää ylösnousta viidenteen ulottuvuuteen muun aurinkokunnan kanssa. Koko sen Taivaan komppanian riemuksi ja hämmästykseksi, joka todisti tätä tapahtumaa, jokainen kuhnurisielu päätti siirtyä viidenteen ulottuvuuteen. Sitten jokainen vannoi valan tehdäkseen sen, mitä tarvitaan, jotta hän ylösnousisi. Heidän suostumuksensa ja valansa koodattiin heidän sydänliekkiinsä ja eteeriseen kehoonsa ja sitä on suodatettu heidän tietoiseen mieleensä päivä toisensa jälkeen.

Jumalan suoritettua tämän taianomaisen tapahtuman voitokkaasti, Kosminen ääni kaikui kaikkialla olevan, kaikkitietävän ja kaikkivoivan Isä/Äiti Jumalamme, Kaikkeuden, sydämestä. Mahtavat muodonrakentajat vastasivat ja vanha maapallo hengitettiin uuden maapallon syleilyyn. Silmänräpäyksessä kahdesta maapallosta tuli yhtä.

Tuosta ajasta lähtien Jumalan valo on kylvettänyt maapalloa ja kaikki, mikä on ristiriidassa tuon valon kanssa, on työnnetty pintaan muunnettavaksi takaisin alkuperäiseen täydellisyyteensä. Tähän sisältyvät kaikki ne vääristymät, ihmisen väärinluomiset, jotka aiottiin jättää taakse kuhnurisielujen ja vanhan maapallon kanssa. Nyt nuo tuskalliset väärinluomukset ovat tulleet pintaan parannettaviksi. Tämä aiheuttaa valtavaa kaaosta, tuskaa ja kärsimystä ympäri tätä planeettaa. Yksi asia on kuitenkin varma. Isä/Äiti Jumalamme ei olisi koskaan sallinut tämän ihmeen tapahtua, jos se aiheuttaisi enemmän vahinkoa kuin hyvää.

Kahden maapallon sallittiin yhdistyä siksi, että Isä/Äiti Jumalamme havaitsi ruumiillistuneiden valotyöntekijöiden rohkeuden. He näkevät sitoutumisen sydämessämme ja omistautumisen sielussamme. He tietävät, että me haluamme palvella valoa tulemalla sijaiseksi koko ihmiskunnan puolesta. He tietävät Jumalan sydämessä vannomistamme valoista, että olisimme rakkaiden sisariemme ja veljiemme vartijoita. He tietävät myös, että vastaamme sydämemme kutsuun ja että olemme päättäneet olla Jumalan instrumentteja, mihin me olemme kykeneviä.

Maapallo ja KOKO elämä laskevat tämän syvällisen totuuden varaan. Valojoukot kaikkialla Äärettömyydessä ovat riippuvaisia siitä, että sinä, minä ja kaikki muut valotyöntekijät tällä planeetalla täyttävät Jumalan suunnitelman tänä vuonna. Kuten mainitsin, Isä/Äiti jumala on antanut mahtikäskyn, että vuonna 2007 tuhon syklit tulevat loppuunsa.

Viimeisten neljän ja puolen vuoden aikana maaplaneetalla on tapahtunut mahtavaa puhdistumista. Nyt tuo prosessi on aika saada kantamaan hedelmää. Se tapahtuu niin, että jokaisen miehen, naisen ja lapsen MINÄ OLEN -olemukselle annetaan täysi hallinta hänen fyysiseen, eteeriseen, mentaaliseen ja tunnekehoonsa. Silloin yhdistytään viidennen ulottuvuuden solaariseen valokehoon, ja ihmiskunta kohotetaan rajattoman fyysisen täydellisyyden taajuuksiin.

Tämä jumalainen alkemia voi tapahtua vain, jos ihmisten maalinen keho värähtelee taajuudella, joka on yhteensopiva MINÄ OLEN -olemuksen kanssa. Muuten tämä kulkuneuvo ei voi kestää korkeampaa energiaa.

Tämän hetken ongelmana on, että monet ihmiset ovat niin kiinni oman elämänsä puhdistamisessa ja maapallolla tapahtuvissa negatiivisissa tapahtumissa, että heidän kehonsa ovat riitasointuisten taajuuksien ansassa - ikääntyminen, riippuvuudet, pakonomaiset käyttäytymismallit, sairaudet, taantuminen, viha, pelko, kipu ja kärsimys. Nämä ihmiset eivät ole pystyneet nostamaan päätään omien tuskallisten kokemustensa yläpuolelle tarpeeksi tehokkaasti, jotta näkisivät omat vaihtoehtonsa tai edes valoa. Tämä ei ole totta ainoastaan vielä unessa olevien sielujen osalta, vaan tilanne on sama myös monilla heränneillä valotyöntekijöillä.

Jotta Jumalan suunnitelma voidaan toteuttaa, tämä tilanne on ratkaistava. Sitä meidät itse asiassa kutsutaan tekemään. Jumalan armon kautta, koko Taivaan komppania seisoo valmiina odottamassa tilaisuutta meidän auttamiseksemme.

Kun luet näitä sanoja, anna niiden resonoida sydämesi ytimessä. Muista, ettei ole mitään sattumaa, että MINÄ OLEN -olemuksesi on tuonut tämän informaation tietoisuutesi piiriin. Sinua kutsutaan toimimaan, ja on suunnaton määrä tapoja, jolla voit osallista tähän Jumalan tehtävään. MINÄ OLEN -olemuksesi tulee opastamaan sinua erehtymättömästi oikeaan ja täydelliseen paikkaasi.

Koska on kiire, Isä/Äiti Jumalamme on taannut kosmista erityiskohtelua. Se sallii Elohimin ja Alkuvoimien johtajien auttaa ihmiskuntaa ennenkuulumattomilla tavoilla.

Näille valo-olennoille on annettu lupa työskennellä valotyöntekijöiden kehovoimien kanssa, jotta kiihdytetään ylösnousemusta solaarisen valokehomme rajattomaan fyysiseen täydellisyyteen. Tämä sallii MINÄ OLEN -olemuksemme ottaa hallintaansa ajatuksemme sanamme, tekomme ja tunteemme paljon nopeammin, kuin koskaan uneksimme olevan mahdollista. Tämä merkitsee meille jokaiselle henkilökohtaisesti sitä fyysistä muodonmuutosta, jonka olemme tienneet eräänä päivänä tapahtuvan maapallon evoluutiossa.

Tämän Jumalan väliintulon syyt ovat moninaisia. Yksi asia on, että kun meidät nostetaan, kaikki elämä nousee kanssamme. Kun me sovellamme universaaleja totuuksia liittyen fyysiseen muodonmuutokseen, voimme luoda ylöspäin suuntautuvan rakkauden ja valon syöksyn, joka muodostaa väylän kanssaihmistemme seurattavaksi.

Toinen syy tähän merkittävään apuun on, että kuva vastaa tuhatta sanaa. Esimerkin voima on ainoa tapa opettaa kenellekään mitään. Silloin kun me konkreettisesti näytämme fyysisen muodonmuutoksen, muut hyväksyvät tämän vaihtoehtotodellisuuden tavoilla, mihin he eivät ole pystyneen aiemmin.

Ja kaikista tärkein syy on se lisääntynyt apu, jota annetaan niille lukemattomille sieluille, jotka ovat jääneet ansaan oman inhimillisen väärinluomisensa tuskaan ja kärsimykseen. Tätä Jumalan suunnitelman osaa meitä New Age Study of Humanity’s Purpose Inc. -yrityksessä pyydetty kanssaluomaan yhteistyössä Taivaan komppanian kanssa.

Jos tunnet sydämen kutsun liittyä tähän valon palvelukseen, niin siitä hetkestä lähtien kun päätät osallistua, taivaan patoluukut avataan auttamaan sinua. Tämä on Isä/Äiti Jumalamme lupaus Korkeuksista.

Mahtavalle Elohimille, joka on muodon rakentaja, ja Alkuvoimien johtajille, valo-olennoille, jotka opastavat ja ohjaavat luonnonvoimia, on annettu lupa auttaa teitä ja vahvistaa ponnistelujanne tässä pyhässä hankkeessa sillä maksimimäärällä, minkä kosminen laki sallii. Päivittäin ja tunneittain nämä valo-olennot työskentelevät MINÄ OLEN -olemuksenne ja kehovoimienne kanssa, muuttaakseen maallisen kehonne solaarisen valokehonne rajattomaan fyysiseen täydellisyyteen.

Elohim ja Alkuvoimien johtajat hehkuttavat 12 jumaluuden viidennen ulottuvuuden solaarista piirrettä viidennen ulottuvuuden solaarisen selkärankanne ja vastaavien 12 solaarisen chakranne läpi. Nämä piirteet tunnetaan kahdentoista pyhänä kehänä. Tämä kristallinen pyhä tuli roihuaa jokaisen atomin ja aliatomisen hiukkasen sisällä, lävitse ja ympärillä fyysisessä, eteerisessä, mentaalisessa ja tunnekehossanne. Sitten nämä ylväät valo-olennot täyttävät energiasidokset ja tilat aliatomisten hiukkasten välillä, muuntavalla jumalaisella rakkaudella itse Jumalan sydämestä.

Tämä uskomattoman avun lahja on vasta alkua. Edistyessänne päivä päivältä, te ylösnousette pidemmälle viidennen ulottuvuuden taajuuksiin ja näin luotte valoväylän, jolla ne vastustelevat sielut, jotka ovat päättäneet ylösnousta, löytävät tiensä ulos heidän sokaisseesta pimeydestä.

Teitä pyydetään sitten liittymään toisiin valotyöntekijöihin, joko fyysisesti tai tietoisuudessa, Jumalan suunnitelman viimeistä vaihetta varten. Tätä tiettyä suunnitelmaa ei ole koskaan kokeiltu minkään maailman järjestelmässä. Valo-olennot ovat pyytäneet, että me vedämme valotyöntekijöitä kaikkialta maailmasta Parannusliekin portaalille Rajattoman muodonmuutoksen voiman ja Muuntavan jumalaisen rakkauden liekin välityksellä. Tämä portaali sijaitsee Tucsonin alueella, Arizonassa, USA:ssa.

Valotyöntekijöiden keräämiseen käytetään Twenty-first Annual World Congress On Illumination -tilaisuutta (suom. 21. valaisemisen vuosittainen maailmankongressi). Tämä tilaisuus pidetään Harmonisen yhdentymisen 20. vuosipäivänä 11.-16.8.2007. Sijaintipaikkana on kaunis Loews Ventana Canyon Resort Tucsonin alemmilla kukkuloilla. Siitä tulee taivaallinen kokemus kaikille osallistuville.

Tämän pyhän viikon aikana valotyöntekijät kaikkialta maailmasta vastaavat sydämensä kutsuun ja tulevat Tucsoniin palvelemaan epäitsekkäästi sijaisina niiden sielujen puolesta, jotka kamppailevat epätoivoisesti muuntaakseen inhimillisiä väärinluomuksiaan ajoissa, jotta voivat siirtyä viidenteen ulottuvuuteen.

Kuten me voimme nähdä tarkkailemalla fyysisen tason ilmentämiä kamalia asioita, monet sisaremme ja veljemme ovat ylikuormitettuja menneisyyden negatiivisuudestaan. Sen sijaan että he muuntaisivat nämä pintaan tulevat mallit valoksi, he tarrautuvat niihin kiinni ja pahentavat ongelmaa. He toimivat ikävällä tavalla, ja sen sijaan että he nousisivat negatiivisuuden yläpuolelle ja muuntaisivat nämä vääristyneet mallit, kuten ovat luvanneet, he tekevät asiat pahemmiksi.

Isä/Äiti Jumalamme tiesi tämän olevan mahdollista. He sallivat tämän prosessin tulla joka tapauksessa esiin, koska he tiesivät, että ruumiillistuneena olisi valotyöntekijöitä, jotka HALUKKAASTI astuisivat apuun. Tuo tarve on tullut, ja meidän Jumalavanhempamme ovat antaneet vetoomuksen. NYT on toiminnan aika!

On tärkeää, että mahdollisimman monet valotyöntekijät kokoontuvat Jumalan suunnitelman tätä vaihetta varten Tucsoniin Parannusliekin portaalille, Rajattoman muodonmuutoksen voiman ja Muuntavan jumalaisen rakkauden liekin välityksellä. Kuunnelkaa sydäntänne ja ymmärtäkää, kutsutaanko teitä toimimaan tässä valopalveluksessa.

Jos tunnet sydämesi kutsun tulla Tucsoniin, pyydä valo-olentoja auttamaan sinua kaikin tavoin, missä tarvitset apua, jotta voit osallistua. Silloin kun omistaudut olemaan Jumalan instrumentti ihmiskunnan puolesta, taivaan patoluukut avautuvat vastauksena vilpittömään sitoutumiseesi.

MINÄ OLEN -olemuksesi valmistelee päivittäin ennenkuulumattomilla tavoilla niitä teistä, jotka ilmoittautuvat vapaaehtoisesti kokoontumaan valon voimakentälle Tucsoniin. Siitä hetkestä, kun tehdään päätös tulla Tucsoniin, maallinen kehosi puhdistetaan ja kohotetaan energialtaan, värähtelyltään ja tietoisuudeltaan. Siihen mennessä kun saavut Tucsoniin, olet valmis olemaan mahtava viidennen ulottuvuuden valomuuntaja.

Jumalaisen valonne täyteen yltynyt vauhti tullaan punomaan portaaliin Tucsonissa, ja te luotte niin pyhän tilan voimakkaalle parantumisella, ettei sitä voi verrata mihinkään ihmiskunnan aiemmin kokemaan.

Jumalan valo virtaa World Congress On Illumination -tilaisuuteen kokoontuneiden valotyöntekijöiden kollektiivisen sydänliekin kautta. Tämä valo muodostaa atomikiihdyttimen ja vetää tähän valon voimakenttään sieluja, jotka tuntevat ylivoimaiseksi elämässään ja maapallolla tapahtuvan puhdistumisen. Tähän parannukseen sisältyy jokainen kamppaileva sielu valotyöntekijästä aloittelijaan, joka ei ole pystynyt nousemaan tarpeeksi ylös kokeakseen viidennen ulottuvuuden upeita energioita. Siihen sisältyy jokainen ihminen, joka kokee tuskaa ja kärsimystä sen kiihtyneen puhdistusprosessin vuoksi, jota maapallo käy nyt läpi.

Tämä taianomainen parannus kiihdyttää jokaisen sellaisen sielun fyysistä, eteeristä, mentaalista ja tunnekehoa, jolla on vaikeuksia yhdistyä omaan solaariseen valokehoonsa. Tämä selvittää tietä MINÄ OLEN -olemukseen yhdistymiselle, ja se on ymmärryksemme ylittävä Jumalan armollinen teko.

Voidaksemme kurkistaa siihen, mitä tämä merkitsee ihmiskunnan massatietoisuudelle, meidän tarvitsee vain heijastaa MINÄ OLEN -olemusta. Tämä oman jumaluutemme osa on yhtä kaikkitietävän, kaikkialla olevan ja kaikkivaltiaan Isä/Äiti Jumalamme kanssa. Se toimii täysin tietoisena KAIKEN elämän ykseydestä. Se reagoi aina kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Silloin kun tämä jumalainen olemus hallitsee ajatuksiamme, sanojamme, tekojamme ja tunteitamme, taivaan valtakunnan autuus on ilmentynyttä todellisuutta kaikkialla, missä olemme. Kuvitelkaahan sitä.

Elämä toisensa perään me olemme rämpineet ”sielun pimeässä yössä” ja itkeneet ja valittaneet kompastellessamme kyynellaaksomme läpi. Me emme suostuneet käymään läpi näitä kokemuksia, koska olemme masokisteja. Me suostuimme käymään ne läpi, koska meille näytettiin tämä hetki.

Isä/Äiti Jumalamme paljasti meille, että urheiden ponnistelujemme ja epäitsekkään valon palvelemisen kautta, meillä olisi eräänä päivänä lopultakin tilaisuus auttaa jokainen langennut siskomme ja veljemme valoon. Kun me näimme tämän upean mahdollisuuden, me tiesimme, että mitä tahansa meidän pitäisikin kestää päästäksemme tuohon hetkeen, se olisi sen arvoista. No, tämä on tuo hetki. Meidän tilaisuutemme on käsillä.

Kysy MINÄ OLEN -olemukseltasi, kuuntele sydämesi ydintä ja sinua opastetaan siinä, miten voit parhaiten lisätä valoa tähän merkittävään Jumalan suunnitelmaan.

 

----------------
Viestiä voi vapaasti jakaa edelleen.